Mechkaplin.com - bir KESİCİ Dış Ticaret Ltd. Şti. yapımıdır.

mechkaplin

Dişli Mekanik Tee

Yangın Sprinkler
Uygulama

Boru hattı üzerinde dişli bağlantıya uygun olarak branşman alınmasını sağlar. Yivli standart te uygulamarının aksine bağlantı için birden fazla kaplin uygulaması gerek-tirmez. Boru hattı üzerinde önceden belirlenmemiş branşman uygulamarında pratik ve güvenilir montaj Sağlar. Boru hattı üzerinden branşman alınmasını sağlamasının yanısıra dişli çıkışı ile sprinkler bağlantı uygulamaları gibi dişli uygulamalar için de uygundur.

Teknik Özellikler

Duktil dökme demir parçalar ASTM A536 ve ISO 1083 standartlarına uymaktadır. Malzeme üzerinde gelen EPDM contalar ISO 6182 standardına ve FM 1920 ve UL 213 normlarına uygun olarak üretilmiştir. Cıvata ve Somunlar ASTM A813 Standartlarına uygun olarak Isıl işlem görmüş, çinko kaplama karbon çeliğinden imal edilmiştir.

Kırmızı ya da Turuncu boyalı olarak, Epoksi kaplama ve sıcak daldırma galvaniz kaplamalıdır.


18 Dişli Mekanik Tee 18-3J-1