Mechkaplin.com - bir KESİCİ Dış Ticaret Ltd. Şti. yapımıdır.

mechkaplin

Yivli Flanş için Uygulama Talimatları


Uygulama Talimat 4 - Pic 1

Borunun Hazırlanması


Boru ucunu, conta kanalı çapınınuygun olduğundan, boru ucunda diş olmadığından ve uygun contalama için diş çıkıntılar olmadığından emin olmak için kontrol et.

Uygulama Talimat 4 - Pic 2

Çapakların Temizlenmesi


Boru deliğinde çapak ve çıkıntılar varsa contayı korumak ve sızınhyı engellemek amacıyla montaj öncesinde bunları temizleyin.

Uygulama Talimat 4 - Pic 3

Contanın Yerleştirilmesi


Contayı, conta açılım tarafı A yönüne gelecek şekilde boru ucuna geçirin.
Uygulama Talimat 4 - Pic 4

Muhafazanın Yerleştirilmesi


Cıvata ve somunlan ayırın, muhafaza anahtarları boru conta kanallarına uyacak şekilde muhafazayı boru üzerine geçirin. Cıvatayı yeniden takın ve el ile sıkın.

Uygulama Talimat 4 - Pic 5

Somunların Sıkılması


Somunlan cıvatalar için belirtilen tork değerini sağlayacak şekilde sıkın.

Uygulama Talimat 4 - Pic 6

Birleşim Flanşının Bağlanması


Flanş cıvata boşlukları ile birleşim flanşının (veya yana flanşının) cıvata boşlukların’ hizalayın. Cıvata boşluğuna standart bir flanş cıvatası yerleştirerek el ile somununu sıkın. Birincisinin tersi şekilde bir cıvata daha yerleştirin ve el ile sıkın. Tüm cıvata boşlukları tamamlanana kadar bu işleme devam edin. Somunları cıvatalar için belirtilen tork değerini sağlayacak ve flanş yüzleri paralel olacak şekilde sıkın. Montaj tamamlanmıştır.