Mechkaplin.com - bir KESİCİ Dış Ticaret Ltd. Şti. yapımıdır.

mechkaplin

Hareket

Her bir esnek dizayn edilmiş bağlantı; boru sistemi hareketlerinin, değerlendirilen bağlantı için verilen ölçü ve tipe göre maksimum dizayn seviyesine çıkarılmasına yardımcı olur. Bağlantıda hareket iki faktörle mümkündür:
  • (1) Bağlantı anahtarı ile conta yatağı çapı ve genişliği arasındaki dizayn aralığına,
  • (2) Bağlantı ile birleştirilmiş boru uçları arasındaki boşluklara.
1. Doğrusal Hareket / Linear Movement

Doğrusal hareket, bağlantı içerisinde basınç itme kuvveti ve sıcaklık değişikliklerine tepki olarak boru uçlarının beraber veya ayrı hareket etmesiyle mümkündür. Bağlantı ile birlikte sağlanabilecek doğrusal hareket aşağıda verilmiştir:

Hareket Tablo 1
Hareket Pic 12. Açısal Hareket / Angular Movement

Dizayn oralı kları, boru bağlantı noktasında, bağlantı noktasına eksantrik yükler oluşturmayacak şekilde sınırlı bir sapmaya izin vermektedir.

Bağlantı noktalarında izin verilen maksimum açmal hareketler her bağlanh tipi için, performans verilerinde belirlilmektedir. Açısal esneklik miktarları her bağlantı boyutu ve tipi için değişkenlik göstermektedir. Dizayn kriterleri açısından; boru, conta yatağı ve bağlantı toleranslan hesaba katılarak yayınlanan miktarlar aşağıdaki tabloda verilen faktörler bazında azaltılmalıdır.

Hareket Tablo 2
Hareket Pic 2