Mechkaplin.com - bir KESİCİ Dış Ticaret Ltd. Şti. yapımıdır.

mechkaplin

Sismik Askılama Çözümleri

Sismik Askilama

Ülkemizin aktif bir deprem bölgesinde bulundugu göze alındıgında binaların statik mukavemeti kadar mekanik tesisat birlesenlerinin mevcut sismik yüklere karsı dirençli olması gerekmektedir.

Özellikle yangın sprinkler tesisatı gibi kritik sistemlerin sismik askılamasının yapılarak depreme karsı korunması büyük önem tasımaktadır. Sismik askılar UL/FM onaylarına sahip olup NFPA13 kriterlerine göre üretilip test edilmistir.